Besluit Risico Zware Ongevallen 1999
(BRZO’99)
Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie
(ARI&E)
Veiligheidsstudies / HAZOP studies
Managementsystemen voor arbo, veiligheid en milieu
ATEX explosieveiligheidsdocumenten
Vergunningen
RiskCC (Risk Consultancy Commeren) ondersteunt u graag bij het voldoen aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op het gebied veiligheid en milieu.

RiskCC heeft sinds 2000 ruime kennis en ervaring opgedaan in advisering en ondersteuning op het gebied van veiligheid en milieu voor een grote diversiteit aan bedrijven waaronder chemie, petrochemie, elektriciteitscentrales, logistieke centra en levensmiddelenindustrie.

Het resultaat waarnaar gestreefd wordt kenmerkt zich door praktisch, begrijpelijk en toegesneden op de wensen van uw bedrijf. RiskCC werkt zoveel mogelijk op uw locatie, zodat er
korte communicatielijnen zijn en het resultaat aansluit bij
de dagelijkse praktijk van uw bedrijf.

RiskCC is een eenmanszaak, op naam van Monique Commeren.
m.commeren@riskcc.nl
06 - 155 39 485